Home

Myndigheten för tillgängliga medier flyttar

MTM flyttar till Malmö. Lyssna Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras och finnas i Malmö från och med den 1 januari 2020. Myndigheten behöver nu till att börja med föra en intern dialog om beslutet och vad det betyder för medarbetarna. Vi kommer. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier och ska vara ett kunskapscentrum Flera andra myndigheter ska också helt eller delvis flytta från centrala Stockholm. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malm. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Målet är att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation - oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Nu flyttar MTM till Malmö och bygger upp en helt ny organisation där fokus kommer att ligga på användarnas behov Positivt att Myndigheten för tillgängliga medier flyttas till Malmö TV4 Nyheterna . Regeringens beslut att flytta statliga tjänster samt en hel myndighet från Stockholm till Malmö välkomnas av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd i Malmö

Tullverket flyttar 30 tjänster till Malmö från Stockholm. Även Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö med drygt hundra jobb. - Ingen del ska känna sig övergiven av staten Även Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö och berör runt 100 jobb. Utöver dessa kommer Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) flytta till Göteborg och delar av. Fler myndigheter ska flytta från Stockholm till andra delar av landet. Det har regeringen bestämt. - Allt ska inte handla om människor i Stockholm. Det är viktigt att alla delar av landet får känna att de är viktiga, säger statsminster Stefan Löfven. Bland annat ska Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, flytta till Malmö

Nytt stödmaterial skapar förutsättningar för tillgängliga arbetsplatser Nyheter Barns upplevelser av pandemin ska uppmärksammas Nyheter Myndigheten för delaktighet Box 1210, 172 24 Sundbyberg Besöksadress. Sturegatan 3 172 24 Sundbyberg Karta. Om webbplatsen. Kakor. Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och har utöver detta fått medel för att placera nya tulltjänstemän i Malmö under 2018. Tillväxtverket ska flytta ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö. Myndigheten för tillgängliga medier ska flytta sin verksamhet från Stockholm till Malmö Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.. Myndigheten har enligt sin förordning med instruktion till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och. Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras från Stockholm och placeras i Malmö från och med den 1 januari 2020. Svensk biblioteksförening vill att regeringen säkerställer kompetensförsörjningen. Bibliotekslagen slår fast att personer med funktionsnedsättning ska få särskild uppmärksamhet från biblioteken genom att erbjuda litteratur.

MTM flyttar till Malm

Regeringen ska på torsdag fatta beslut om att flytta en rad statliga jobb från Stockholm, totalt runt 900 jobb. Bland annat flyttar Tullverket 30 jobb från Stockholm till Malmö och Myndigheten för tillgängliga medier flyttas till Malmö med hundra jobb. Även Tillväxtverket flyttar tio jobb från Stockholm till Malmö Tullverket ska lokalisera 80 tjänster till Malmö. Dessutom flyttas hela myndigheten för tillgängliga medier till Malmö vilket innebär en flytt av omkring 100 årsarbetskrafter, berättade civilministern på presskonferensen. Även delar av Tillväxtverket kommer att flytta delar av verksamheten till Malmö Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Malmö. 6.3K likes. MTM ger alla möjlighet att läsa. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter. Vi bevakar sidan under.. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar. Regeringen vill flytta flera statliga myndigheter bort från Stockholm. Bland annat flyttas Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga

Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering Nyheterna i TV4 från 2018-01-22: Regeringens beslut att flytta statliga tjänster samt en hel myndighet från Stockholm till Malmö välkomnas av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd i. Myndigheten för tillgängliga medier flyttas också. Även Myndigheten för tillgängliga medier flyttas från Stockholm. Det innebär att 100 årsarbetskrafter flyttas

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker

 1. Näst största delen av de utflyttade jobben, omkring 300, går till Skåne, då bland annat Myndigheten för tillgängliga medier och delar av Tullverket flyttar till Malmö, samt Trafikverket omlokaliserar 80-100 årsarbetskrafter till Kristianstad dit även Kronofogden flyttar ett antal jobb
 2. Bland annat flyttar Tullverket 30 jobb från Stockholm till Malmö och Myndigheten för tillgängliga medier flyttas till Malmö med hundra jobb. Även Tillväxtverket flyttar tio jobb från.
 3. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med landets bibliotek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till litteratur. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom att lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar
 4. Arbetsmiljöverket flyttar den del av verksamheten som bedriver arbete mot osund konkurrens till Mölndal. Swedac flyttar till Borås. Delar av Tullverket flyttas till Malmö. Mer av Tillväxtverkets verksamhet flyttas till Malmö. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar från Stockholm till Malmö

Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö 22

Uttalande angående flytt av MTM. Dela. Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, flyttas till Malmö år 2020. Myndigheten är ett stort stöd för bibliotekens arbete för att nå personer med läsnedsättning med läsning i den form som passar dem Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att se över hur taltidningsverksamheten kan utvecklas och anpassas till användarnas behov av, och tillgång till, nyheter och samhällsinformation i ett modernt medielandskap

Story News Här bygger Myndigheten för tillgängliga medier

 1. Fler myndigheter kan få flytta verksamhet. Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö
 2. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö, likaså Tullverket ska lokalisera omkring 80 tjänster till staden. Inspektionen för socialförsäkringar flyttas till Göteborg, skriver SVT Nyheter. Flytten berör cirka 60 anställda
 3. Två hela myndigheter ska ut; Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med 100 anställda ska till Malmö och Inspektionen för socialförsäkringen med 50 till 60 årsarbetskrafter till Göteborg. Andra tvingas flytta delar av sin verksamhet: Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Swedac, Tillväxtverket och Tullverket
 4. Nio myndigheter flyttar Sverige Regeringen meddelar att man nio statliga myndigheter flyttas från Stockholm till andra delar av landet. Bland dessa återfinns Sida, Tullverket och Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö
 5. Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och har utöver detta fått medel för att placera nya tulltjänstemän i Malmö under 2018. Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö. Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö

Myndigheten för tillgängliga medier: Flyttar hela verksamheten från Stockholm till Malmö. 100 årsarbetskrafter berörs. Trafikverket: Ska utöka sin verksamhet på regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter. Kronofogdemyndigheten: Delar a Flyttar som Myndigheten för Kulturanalys eller Fastighetsmäklarinspektionen har berört så få som 15 anställda. Även många gånger när det varit stora myndigheter som fått flytta ut delar av sin verksamhet har det bara berört ett fåtal anställda. Myndigheten för tillgängliga medier. Malm.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt En del av Tullverket flyttar till Malmö, det är drygt 30 tjänster, och så även myndigheten för tillgängliga medier med hundra jobb. Bland de myndigheter som också flyttas är det Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) som flyttas till Göteborg, delar av Arbetsmiljöverket flyttar till Mölndal

Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö. Delar av Trafikverket till Kristianstad. Swedac till Borås. Delar av Kronofogdemyndigheten till Kristianstad. Delar av Arbetsmiljöverket till Mölndal. Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm. Polarforskningssekretariatet till Luleå. Myndigheten för kulturanalys till Göteborg Myndighetens flytt till Malmö snart klar - 70 nya jobb. Om bara några dagar ska Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, vara på plats i sina nya lokaler i inre hamnen i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Tidigare satt myndigheten i Stockholm och endast nio av de anställda valde att följa med till Malmö

Positivt att Myndigheten för tillgängliga medier flyttas

 1. Uppgifter. 1 § Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten har till uppgift att 1. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier,.
 2. Myndigheten för tillgängliga medier; Myndigheten för tillgängliga medier 2019. Revisionsberättelse; 26 mars 2020; Den här revisionsberättelsen är ren och har lämnats med standardutformning
 3. Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen Alla väljare - www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Verksamheten ska särskilt inriktas mot grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning
 4. Myndigheten för tillgängliga medier; Myndigheten för tillgängliga medier. Revisionsberättelser Visa dokument. 2009 Revisionsrapporter. Talboks- och punktskriftsbibliotekets årsredovisning 2008; 2005 Revisionsrapporter. Talboks- och punktskriftsbibliotekets årsredovisning 2004; 2003 Revisionsrapporter. Talboks- och.
 5. Myndigheten för tillgängliga medier,202100-3591 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken, adress mm för Myndigheten för tillgängliga medier
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 av cirka 60 medarbetare har flyttat med. Under 2019 beräknas cirka 20 medarbetare pendla mellan Stockholm och Växjö. Tullverket 39 tjänster har omlokaliserats till Malmö. 2 medarbetare har valt att flytta med. Myndigheten för tillgängliga medier
 7. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar dessutom till Malmö vilket gör utmaningen strategiskt relevant. Forskningens excellens Forskare i samverkansinitiativet är vana vid tvärvetenskapligt och tvärfakultärt samarbete

Myndigheten för tillgängliga medier - Malmö MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Malmö. 6,3 tusind Synes godt om. MTM ger alla möjlighet att läsa. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter. Vi bevakar sidan.. Myndigheten För Tillgängliga Medier (202100-3591). Se omsättning, m.m. Många bolag går bra men har dålig likviditet. Det kan bero på att deras kunder betalar för sent

Paket med banners och annonser till er

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation. Detta utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet och finansieras av Kultur- och Utbildningsdepartementet. Myndigheten bildades år 1980 och hette då Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Tbp). Den 1 januari år 2013 bytte myndigheten till nuvarande namn (se även Tbp:s historik, beståndskod 736) MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhäll Någon flytt av huvudkontoret blir det alltså inte för Tullverkets del, men kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Malmö är nöjd ändå.-Jag är väldigt nöjd med det här paketet. Dels är det en hel myndighet (Myndigheten för tillgängliga medier), dels är det en rejäl förstärkning av Tullverket, säger hon En hel myndighet omlokaliseras också till Malmö, i form av drygt 100 tjänster vid Myndigheten för tillgängliga medier. Men det är flytten av biståndsmyndigheten Sida som berör allra flest.

Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering. Bland annat flyttar Tullverket 30 jobb från Stockholm till Malmö och Myndigheten för tillgängliga medier flyttas till Malmö med hundra jobb. Mer än jobb Löfven betonar att flyttarna inte.

Beskedet: Nio nya myndigheter berörs av flytt SVT Nyhete

Myndigheten för tillgängliga medier (IN) registrerad för F-skatt Ja. Moms Ja. Kontaktuppgifter. telefon 0406532700. Postadress Box 51 201 20 Malmö Besöksadress Hans Michelsensgatan 2 211 20 Malmö Ledning. Innehavare Myndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier flyttas till Malmö med hundra tjänster och Tillväxtverket ska flytta tio tjänster från Stockholm till Malmö. Totalt ökar regeringen den statliga närvaron i Skåne och Västsverige genom att omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg

Beskedet: Nio nya myndigheter berörs av flytt | SVT Nyheter

Hit flyttar myndigheterna SVT Nyhete

 1. gföretag, flyttar registreringarna av sina strea
 2. Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras från Stockholm och placeras i Malmö från och med den 1 januari 2020. Svensk biblioteksförening vill att regeringen säkerställer kompetensförsörjningen
 3. Forum för levande historia läggs ner och uppdraget ges till Skolverket och Statens historiska museer. Myndigheten för delaktighet läggs ner och ingår i Myndigheten för tillgängliga medier, som förvandlas till Myndigheten för tillgänglighe
 4. * Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. * Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad. * Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall
 5. Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26.
 6. Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö. Trafikverket utökar i Kristianstad. Kronofogdemyndigheten till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Inspektionen för socialförsäkringen till Göteborg. Arbetsmiljöverket till Mölndal. Swedac till Borås. Sida till Botkyrka kommun. Källa: regeringen.s

8 Sidor - Fler myndigheter flyttar

Myndigheten för delaktighet tar fram stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet. Vägledning för en tillgänglig verksamhet. Lokaler, information och arbetssätt. Verktyg för tillgänglighetsarbete. Testa och förbättra tillgängligheten. Arbeta med digital teknik. Skapar ökad delaktighet och inkludering Med läsprogrammet Textview kan du läsa e-textböcker på ett strukturerat sätt. Textview finns endast för PC. E-textboken är oftast uppbyggd som en tryckt bok med innehållsförteckning, löpande text och sakregister på separata flikar Metod för att följa företagspopulationen inom life science-sektorn. I vår senaste publikation presenterar vi ett förslag på metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom den svenska life science-sektorn samt förutsättningarna för att göra jämförelser med andra länders företagspopulationer

Start - MF

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket Ett punktskriftsbibliotek inrättades i Stockholm 1892 av Amy Segerstedt som var föreståndare för Tysta skolan. Det flyttade 1895 till De blindas förening och övertogs 1912 av föreningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar 2015-maj-04 - Vi producerar och distribuerar, talböcker och punktskriftsböcker och lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral med legimus.se som navet i verksamheten

MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER,202100-3591 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärke Myndigheten har till uppgift att 1. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier, 2. främja tillgänglighet till och universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation, 3. i samverkan med bibliotek, skolor och andra aktörer i landet arbeta för Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet. Ge den andra vårdnadshavaren möjlighet att samtycka till flyttanmälan för ditt barn. Besvara om du som vårdnadshavare samtycker till flyttanmälan. Till dig som redan har skickat in en flyttanmälan. Det tar upp till två veckor innan din anmälan. Myndigheten för tillgängliga medier. Ansök. 3 mars 2020. 1 2 3 Nästa; Kontaktpersoner på Myndigheten för tillgängliga medier Enhetschef Helena Kettner Rudberg 08-580 02 774 Bibliotekarie Helena Lingmert 08-580 02 743 Chef Marknad och kommunikation.

Myndighetsflytten: Staten tappar i attraktionskraft

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling Om Myndigheten för tillgängliga medier. MTM tillhör Kulturdepartementet och har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning

Myndigheten för tillgängliga medier - Wikipedi

Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från Regelrådets mall. A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Ds. Myndigheten för tillgängliga medier; Myndigheten för tillgängliga medier. Saco-S-förening Publicerad: Måndag 12 jun 2017. Senast uppdaterad: Måndag 12 jun 2017. Box 5513 121 13 Johanneshov. Kontakt tfn: 08-580 027 00 Fax: 08-580 027 70. Webbpltas: www.mtm.se. Kontaktförbun Myndigheten för tillgängliga medier. Survey Sampling International. Uppsala universitet. 389 kontakter. Besök Amanda Berglunds fullständiga profil. Det kostar inget Om Myndigheten för Tillgängliga Medier Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. MTMs uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur och dagstidningar på de medier som passar dem. Dela sidan. Dela sida på Facebook : Talbok - Nedladdningar från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Öppettider for Stadsbiblioteket: Nej (0 av 1) Stadsbiblioteket: 2020-12-01 : Entréplan tal : Daisy: Nåd & onåd (Malmsten) : Talbok - Nedladdningar från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Öppettider for Stadsbiblioteke

Hur blir det med kompetensförsörjning och kvalitet när MTM

Regeringen har beslutat att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Följ oss på sociala medier. Prenumerera på ST-bloggen. Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post Hon säger också att hon stridit för att få fler statliga jobb till Botkyrka, även om hon inte stridit primärt just för Sida. - Det är så många myndigheter som ligger i innerstaden eller i ett stråk ut mot Arlanda. Bättre balans. Östlin tycker att Sidas flytt till en kommun söder om Stockholm gör att det blir bättre balans Öppettider till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM i Stockholm. Hitta öppettider, adress, telefonnummer för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM på Palmfeltsvägen 5 i Stockholm - Öppettider.n

Myndigheter flyttar från Stockholm ut i lande

en tidskrift från Myndigheten för tillgängliga medier 2017 av Myndigheten för tillgängliga medier ( Tidning, tidskrift ) 2013, Svenska, För vuxna Ämne: Bibliotek, Biblioteksservice, Läshandikappade, Talböcker, AV-material, Audiovisuellt material, Specialsamlingar, Sverige Client : Myndigheten för tillgängliga medier Byrå: Blomquist & Co Produced by CRISP FILM ⬇️ Website: crispfilm.se/ WE LIKE YOU, LIKE US BACK ON SOCIAL MEDIA:.. Rudberg (Myndigheten för tillgängliga medier), Åsa Lindelöw (Barnombudsmannen) Minnesanteckningar: Ellionor Triay Strömvall (Barnombudsmannen) 1. Inledning och presentation av Myndigheten för tillgängliga medier. Generaldirektör Magnus Larsson presenterar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och dess arbete

Sida tvingas flytta - från Östermalm till Botkyrk

 1. Tester av hur bra Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)s webbplats är byggd. Jämför Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med andra inom kategorin övrig offentlig sektor
 2. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Inom MTM finns LL-förlaget, den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor och det digitala biblioteket Legimus
 3. Myndigheten för tillgängliga medier | 1.471 følgere på LinkedIn. Tillgänglig läsning för alla | Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör det möjligt för personer med syn- eller läsnedsättning att kunna läsa litteratur, tidningar och samhällsinformation på det sätt som passar dem. Vid MTM arbetar drygt 80 personer. MTM är en modern myndighet i förändring
 4. Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten har till uppgift att
 5. Tag / myndigheten för tillgängliga medier Daisy-café om talböcker på Lindesbergs stadsbibliotek Nyheter • Maj 06, 2014 09:00 CEST. På torsdag (8 maj kl 10.30-11.
 6. Få förståelse för er sidas prestation jämfört mot andra svenska sidor i samma eller liknande kategori. Skapa testkonto Du ser nu Myndigheten för tillgängliga medier, MTMs resultat i vänstra spalten och ett genomsnittligt resultat från sidor i samma huvudkategori (Myndighet och Kommun) i högra spalten
 7. Om Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM är en statlig myndighet som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingen flyttar till Koppardalen
 • Efterregistrera poäng sas biljettnummer.
 • Djävulsdräkt dam.
 • Nätdejta gratis.
 • Buspiron sexlust.
 • Allkonto handelsbanken avgift.
 • Medlem hembygd se.
 • Linjära funktioner matte 2b.
 • Filmcitat engelska.
 • Eon elnät kundservice.
 • Santander spanien karta.
 • Tidning new age.
 • Flashbang svenska.
 • Pierogi braten.
 • Hur mår världens hav.
 • Mörk choklad kadmium 2017.
 • Westernridning stockholm.
 • Lexikon svenska arabiska med ljud.
 • Damklocka 10 atm.
 • Hagaskolan norrköping blogg.
 • Spastisk diplegi.
 • Lkpr landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
 • Shirt stays svenska.
 • Shirt stays svenska.
 • Thalassophobia wikipedia indonesia.
 • Late show tickets.
 • Bygga ut balkong bygglov.
 • Vetenskaplig artikel metod.
 • Änka söker änkeman.
 • Aristokrat film.
 • Vilken nagelform ska jag ha.
 • How long is a us driver's license valid for.
 • Fantastiska vidunder grindelwalds brott rollista.
 • Late show tickets.
 • Bauer günther bauer sucht frau.
 • Zelda wind waker hd.
 • Sidestep gutschein 2018.
 • Dota2 springcleaning.
 • Protein elastin.
 • 626 bgb.
 • Drömmarnas horisont stream.
 • Martinimarkt 2017 mühlacker.