Home

Argument mot allmän rösträtt

Den allmänna värnplikten klubbades visserligen igenom av riksdagen 1901 utan någon åtföljande rösträttsreform. Men debatten och opinionen hade ändå påverkats starkt av frågan. Värnplikten, men också andra medborgerliga skyldigheter, fortsatte att föras fram som argument för en utökad rösträtt Den liberala gruppen Reformföreningen kämpade också för allmän rösträtt. I sitt program från 1880 kräver Reformföreningen allmän rösträtt, men bara för män. Fosterländska förbundet var mer konservativt och argumenterade mot att utöka rösträtten så att fler skulle kunna delta i det demokratiska arbetet

Den allmänna rösträtten firar i år 30 år. 1989 fick vi allmän rösträtt för alla över 18 års ålder. I historieböckerna framställs året 1918 som det år då vi fick allmän rösträtt. 1989 fick intellektuellt funktionsnedsatta rösträtt. Fysiskt funktionsnedsatta (de s k rörelsehindrade) fick den rätten 1964/65 Så här lät argumenten i rösträttsdebatten, om vi översätter språket till vår egen tid. I skriften argumenterar författarna mot allmän rösträtt, och menar bland annat att ingenting behöver förändras eftersom det går bra för Sverige med det system som redan fanns Cementerat motstånd mot kvinnlig rösträtt. Motståndet mot kvinnornas deltagande i politiken var än mer cementerat. En mindre del av männen hade ändå rösträtt, var femte 1866, och andelen steg långsamt. Kvinnorna var helt uteslutna från riksdagsvalen. Det stod i grundlagen. Professor Alfred Winroth var 1906 bestämt emot en förändring Den 24 maj 1919 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket alltså innebär att vi firar 100-årsjubileum i år. Argumenten för kvinnlig rösträtt är otaliga och självklara för oss i dag - men i början av 1900-talet såg det annorlunda ut. Här är några riktigt märkliga argument mot kvinnlig rösträtt som faktiskt användes när det begav sig

År 1909 infördes allmän manlig rösträtt, men det var ändå relativt få män som fick rösta. Varför? Fundera på: Studera argumenten för och emot rösträtten (i faktarutan). Vilka argument anser du är starkast? Finns det något argument mot rösträtten som du kan hålla med om? Ta reda på: Ta reda på mer om en av följande rörelser

Rösträttens utveckling i Sverige startade med Rösträttsrörelsen i slutet av 1800-talet, vilken var en politisk rörelse som kämpade för lika rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige. Rörelsen bestod av ett antal olika organisationer. Bland annat Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt Allmän och lika rösträtt. Rösträttsrörelsen var en folkrörelse som under liberal ledning 1886 - 1900 organiserade en landsomfattande kamp för den allmänna och lika rösträttens principer. Endast manliga medborgare med kommunal rösträtt och hög inkomst hade rätt att rösta i tvåkammarvalen enligt 1866 års riksdagsordning Allmän rösträtt - men inte för alla Den 24 maj 1919 - för hundra år sedan - fattades beslutet att införa allmän och lika rösträtt för alla svenska kvinnor och män. Ändå var det bara 55 procent av befolkningen som hade rätt att rösta i riksdagsvalet 1921 Först 1945 fick de som uppbar socialbidrag rösträtt i Sverige. Kanske blir det också de som först blir av med den. Med motivet att de inte vet sitt eget bästa, att de inte är dugliga nog. Precis som argumentet mot kvinnlig rösträtt såg ut. Det finns synnerliga skäl att vara vaksam, skiten har en förmåga att smyga sig på

Den kvinnliga rösträtten i Sverige infördes senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och Danmark (1915). Flera gånger hade den kvinnliga rösträtten tagits upp i riksdagen men länge var det endast den manliga allmänna rösträtten, som uppnåddes 1909, man diskuterade, kämpade för och tog på allvar 5.3 Argument mot rösträtt Allmän lika rösträtt - innebär rätten till röst vid allmänna val. Alla svenska medborgare som är över 18 år och finns i röstlängden om de är bosatta i Sverige eller någon gång varit kyrko- eller folkbokförda i landet Den 24 maj 1919 klubbades beslutet om kvinnli rösträtt genom i Sveriges riksdag. Det hade tagit lång tid för kvinnorna att få denna rättighet. Kampen hade varit hård, kanske inte lika hård so Det var redan från början en viss gränslinje i LKPR:s syn på den kvinnliga rösträtten, de borgliga kvinnorna ansåg att kvinnor skulle erhålla rösträtt på samma villkor som männen medan de socialdemokratiska kvinnorna ville ha allmän rösträtt för både män och kvinnor samt att det existerande inkomst- och skattestrecket skulle borttagas

Argumentationen om rösträtten - Ja, må den leva

 1. Mot kvinnornas rösträtt kunna icke framföras samma anmärkningar som mot skatteskolkarnas rösträtt, aldemokrater entydigt förespråkade allmän rösträtt, kom kampen om rösträtten att i hög grad utspelas inom dåti- som granskar argumenten för och emot rösträtt för bar
 2. För och mot kvinnornas politiska rösträtt Klipp ur Nya Dagligt Allehanda 28/5 1913. Här listas 3 argument för och 7 argument mot kvinnlig rösträtt
 3. Några årtionden tidigare sågs det som helt otänkbart. Men den 24 maj 1919 - för 100 år sedan - klubbades beslutet om allmän och lika rösträtt igenom i riksdagen. Hur gick det till? SvD:s Johan Lindberg och Stadsarkivets Mats Hayen reder ut, och ger exempel ur Svenska Dagbladets arkiv på hur reaktionerna var - steg för steg
 4. Att ge 16-åringar rösträtt är ett omoget förslag. Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska
 5. Som talesperson för ett nationellt ungdomsförbund är jag bland de första att glädjas över ett ökat intresse för politik bland unga. Likväl förblir jag en motståndare till sänkt rösträttsålder, inte för att jag vill stänga ute ungdomar från vår demokrati, utan för att man kan ta del av den på andra sätt, skriver Tobias Andersson, talesperson Ungsvenskarna SDU
Första kvinnorna i Sveriges riksdag | Allas

Allmän och lika rösträtt - Rösträtt - Stockholmskälla

 1. politisk rösträtt och dessa har utvecklats i olika takt och på olika sätt. Det är den politiska rösträtten som avses att behandlas inom ramen för detta arbete. Frågan om allmän rösträtt för män kommer endast att behandlas i det avseende den har haft betydelse för den kvinnliga rösträttsprocessen
 2. - Om vi med allmän rösträtt menar att alla vuxna i ett land får rösta är det inte förrän 2089 som det är 100-årsjubileum för allmän rösträtt. 1989 avskaffades myndighetsstrecket.
 3. Fråga: Fråga 1. a) Beskriv Sveriges utveckling till demokrati och viktiga reformer som leder till allmän och lika rösträtt. b) Jämför utvecklingen med andra länder i Europa och analysera varför det fanns motstånd mot en demokratisering. c) På s 265 finns en artikel om kvinnlig rösträtt. Utred och analysera den artikeln. I e-läromedlet finner d
 4. Bakgrund. År 1884 togs frågan om kvinnans politiska rösträtt upp i Sveriges riksdag för första gången. Det var då motionen om kvinnors valrätt och valbarhet, på samma grunder som mäns, som väcktes av Riksdagsmannen Fredrik Theodor Borg.Motionen avslogs i första kammaren och förlorade majoritet i den andra kammaren med 44 mot 53 röster
 5. Liberalismen är en ideologi som präglat politik och ekonomi under flera århundraden. Många av våra svenska riksdagspartier har liberala tankegångar i sin politik, helt eller delvis. Som med alla ideologier finns det både för- och nackdelar med liberalismen. Själva grundtanken, den enskilda individens rätt till frihet, är förstås positiv i sin helhet
 6. socialdemokraternas planer på storstrejk för rösträttens sak (genomfördes 1902). Samarbetet hade ändå betydelse för den vänstersamverkan mellan de två partierna som senare skulle föra den fulla demokratin i hamn. Länge grundades de konservativas motstånd mot allmän rösträtt på att röstandet inte var en rättighet alls
 7. Kriget kan ha hjälpt kvinnor till rösträtt. En av historiens ironier är att det som kvinnorna demonstrerade mot - kriget - kan ha varit det som i slutändan gav dem rösträtten

Allmän rösträtt kan ju vara begränsad av olika skäl men de vanligaste om vi tittar i andra länder och historiskt i Sverige så har rösträtten inskränkts på grund av kön, finansiell status(hur mycket man tjänar eller äger) eller börd(vilken klass man tillhör) Moderaterna var mot allmän rösträtt fram till 1918 En märklig diskussion har uppstått på nätet om Moderaternas roll vid införandet av allmän rösträtt i Sverige. Partisekreteraren Sofia Arkelsten har varit ute och cyklat i frågan Men om man jämför när svenska män erhöll allmän rösträtt (1909) och kvinnor erhöll rösträtt på samma villkor (1921), blir eftersläpningen tolv år. Det visar att genus har inverkat - men inte i lika hög grad som i länder som USA, Frankrike, Australien och Schweiz - där kvinnlig rösträtt släpat efter den manliga åtskilligt längre Detta faktum bildar utgångspunkten för det fyraåriga VR-finansierade projektet Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Syftet med vårt projekt är, för det första, att granska fortsatta strider om, och förändringar av, rösträtten efter det demokratiska genombrottet för hundra år sedan, och därmed ge nya och utmanande perspektiv på.

Mot detta hävdar vissa att ungdomar är för omogna för att få rösta och bli valda. Vi menar att detta inte bara är ett fundamentalt missförstånd rörande ungdomar, utan också dagens vuxna Jag har inget argument mot kvinnors rösträtt. Rösträtt bygger på individnivå, inte könsnivå. Det är många män som jag inte skulle vilja ge rösträtt om jag hade rätten att bestämma. En hel del kvinnor skulle också befrias från sin rösträtt om jag hade denna bestämmanderätt, men inte för att de är kvinnor dock Argumenten mot kvinnorna växlade på olika arbetsplatser. Politikerna fruktade att kvinnornas krav skulle leda till oroligheter och kanske uppror och frågan om lika och allmän rösträtt krävde nu en snabb lösning. När krigets fruktansvärda effekter blev kända fann anhängarna till kvinnors rösträtt nya argument - Jag är ingen förespråkare av allmän värnplikt. Det löser inte den utmaning vi försöker lösa, sa dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson till Expressen i november 2014. Motargument: Mönstring och plikt gör att fler får upp ögonen för att de kan ha en framtid i försvaret, som annars inte skulle ha övervägt det. Det gör det lättare att hitta folk med de egenskaper.

Argument MOT kvinnors rösträtt Jämställdhet och diskriminering. 1. Varje familj innehåller en man, och det behövs endast en röst per familj Stick ut och argumentera MOT något allmänt vedertaget, som abort, religionsfrihet, allmän och lika rösträtt... Var dock tydlig med att talet inte nödvändigtvis reflekterar dina egna åsikter. Tänk på refutatio , att ta upp och motbevisa motstående sidas argument samt att inte använda fler än tre egna argument Ett annat argument som har blivit vanligt i den allmänna debatten är det som har med homosexuella beteenden i djurvärlden att göra. Läromedlet Synpunkt 1a1. Naturkunskap, utgivet av Gleerups förlag, förkunnar: Sexualdriften handlar också om ren lust och njutning. Detta gäller inte enbart människan This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Redan 1880 hade Sveriges allmänna rösträttsförbund bildats, som främst fokuserade på den manliga rösträtten. När 1800-talet lider mot sitt slut har det betydligt tunnats ut i leden av män som är villiga att tala för jämlikhet mellan könen

allmän rösträtt Motargumen

Video: Argument mot allmän rösträtt Motpol Utanför riksdagen pågick en stark opinionsbildning för den kvinnliga rösträtten bl.a som var anslutna till politiska partier som andra i vilka. Både för de partier du sedan Eller kan vi inte bara snacka lite om vilka som var mest emot nymodigheter och avarter som allmän rösträtt och kvinnlig Hur allmän var rösträtten efter 1921 då kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsvalet? Om vi med allmän rösträtt menar att alla vuxna i ett land får rösta är det inte förrän 2089 som det är 100-årsjubileum för allmän rösträtt. 1989 avskaffades myndighetsstrecket som innebar att man fram till dess kunde omyndigförklara människor som så kunde bli av med rösträtten Argumenten mot kvinnlig rösträtt. De argument som användes mot kvinnlig rösträtt lät i stort sett lika oavsett som de kom från kvinnligt eller manligt håll. Ett av de främsta argumenten mot kvinnlig rösträtt var att den skulle innebära en framgång för socialismen I dag är det hundra år sedan vi fick allmän och lika rösträtt. Redan 1903 startade Frigga Carlberg föreningen för kvinnans rösträtt i Göteborg. På söndag är det viktigt att hedra de senaste hundra årens vunna segrar för kvinnor, skriver liberalerna Helene Odenjung och Karin Karlsbro

Röster om rösträtten - Stockholmskälla

Sverige fick rösträtt för alla myndiga 1989 #svpol http://motargument.se/2019/05/27/sverige-fick-allman-rostratt-1989 Ropen på allmän och lika rösträtt skallade högt är så influerade av nyliberala idéer att de har svårt att hitta argument mot den populistiska höger som pratar om ökad social brukar jag säga att vi i första hand slåss mot de nygamla krafter som vill vrida klockan tillbaka, i andra hand för att bygga vidare. Rösträtt är inget för barn. Dessa argument från Wästberg, presenterade i en debattartikel i tisdagens Expressen, måste ses som de starkaste: - Sänkt rösträttsålder kan styra skolans undervisning i samhällskunskap mer mot svensk politik och svenska lokalval Idag för hundra år sedan togs ett avgörande steg mot allmän rösträtt i Storbritannien. Därför har en pop-up-utställning föreställande betydelsefulla kvinnor (och några män) ur. Det var redan på 1890-talet som det framträdde en utomparlamentarisk rösträttsrörelse med allmän och lika rösträtt på programmet och det var med stöd från främst av socialister och radikala liberaler. Ökningen av värnpliktstiden gav rösträttsvännerna ett argument som gjort ett djupt intryck i det konservativa lägret

Rösträtt - nej tack! Demokrati100

 1. Svenska politiker verkar ovilliga att använda grundlagen som skydd mot samtidens antidemokratiska och populistiska framstötar, skriver Leif Lewin. Foto: Cornelia Nordström/TT DN DEBATT 1/11.
 2. Allmän rösträtt och kvinnors rösträtt Allmän rösträtt infördes i Sverige i och med riksdagsbeslut den 24 maj 1919 och det första valet till andra kammaren där både män och kvinnor hade rösträtt och var valbara genomför-des 12 september 1921. I det närmast föregående valet 1920 hade 20,4 procent av befolkning haft rösträtt.
 3. Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten trodde att hennes parti var med och genomförde fri och lika rösträtt för 90 år sedan. Sanningen är att Allmänna.
 4. Demokratin 100 år Vägen till politisk demokrati i Sverige med allmän rösträtt sker i flera steg. I slutet av 1800-talet engagerade sig många för att rösträtten skulle utvidgas från att bara gälla vissa förmögna män till att omfatta alla
 5. Man accepterar allmän rösträtt betraktas som ett hot mot begåtts och bara efter en domstolsprövning där försvaret har samma möjligheter som åklagarsidan att presentera argument.

7 märkliga argument mot kvinnlig rösträtt i början av 1900

 1. Hos oss hittar du bland annat metodmaterial för konfirmander, barnverksamheten och gudstjänstlivet. Vi har också dopbevis, biblar och fina presenter för alla tillfällen
 2. Fakta: Rösträtten TT 1919 fattade riksdagen beslutet att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Två år senare hölls de första riksdagsvalen där kvinnor kunde delta
 3. Vägen mot demokrati. Demonstranter för allmän rösträtt på Birger Jarlsgatan. Okänd fotograf, 1902. Öppettid. Torsdag 1 oktober. 18.00-19.30. Pris. 120 kronor. Köp biljett. Plats. Norrmalm och Gamla stan. Samlingsplats står på biljetten. Kampen för demokrati och allmän rösträtt har i mångt och mycket utspelats på stadens gator.

Om vi med allmän rösträtt menar att alla vuxna i ett land får rösta är det inte förrän 2089 som det är 100-årsjubileum för allmän rösträtt. 1989 avskaffades myndighetsstrecket som. Bland andra argument mot kvinnans politiska rösträtt brukar anföras från högerhåll, att de ekonomiska frågorna icke höra till kvinnornas intressesfär, ej heller kunna av dem bedömas och att dessa frågor nu äro de viktigaste på dagordningen. Det ar därför intressant att se, vilken ställning engelska finansmän inta till denna fråga

Den 24 maj 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om kvinnlig rösträtt. Men inga reformer uppstår av sig själva, påminner Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms. Vi var med och genomförde fri och lika rösträtt, säger Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten i en intervju med DN.se - ett uttalande som ä Förstamajdemonstration på Gärdet 1902 i Stockholm. Allmän rösträtt står det på fanan. Kampen för rösträtt var början på Sveriges väg mot det jämlikaste landet i modern tid, om man.

Kampen om rösträtt under slutet av 1800-talet och början

 1. Rösträtten 100 år den 24 maj! Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt arrangerade rösträttsdag 1916. Den 24 maj är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i valen till riksdagen!Dagen kommer att firas på olika håll i landet
 2. och emot kvinnans rösträtt mot varandra, skall man säkert finna, att den meningen har lika inskränkt synpunkt vid bedömandet av frågan, vilken helt vill avstänga kvinnan från rösträtt, som den vilken vill göra denna rösträtt allmän. Båda dessa ytterligheter kunna medföra fara för staten, och fara av så ödesdiger natur att de
 3. erade systemet. Som många av argumenten för kvinnlig rösträtt tar upp var det en viktig faktor för att även det då underordnade könet skulle kunna ha inflytande över sin egna.
3

rösträtt Motargumen

Rösträttens utveckling i Sverige - Wikipedi

När togs de första stegen mot allmän rösträtt? Författaren och journalisten Ulrika Knutson ägnade sin essä i lördags åt Elin Wägner, en mångsidig och viktig aktör i 1900-talets Sverige. En rörelse hon deltog i var kvinnors rösträtt Vänsterpress om allmänna rösträttens införande i Sverige 1918 I Sverige infördes allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor sommaren 1918. En starkt bidragande orsak till att beslutet togs just då var otvivelaktigt den ryska revolutionen, vilken påverkat stämningarna

Kvinnans rösträtt - Riksarkive

Kvinnliga rösträttens vara eller inte vara - Opinionsbildande åsikter om kvinnlig rösträtt i två lokala tidningar i Växjö 1918-1921 . 2 Ingen bra idé med rösträtt från 16 år Ledare. Den som i samhällets ögon inte är mogen att ta ansvar för sitt eget liv borde i samhällets ögon inte heller vara mogen att ta ansvar för andras För exakt hundra år sedan fattades beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Den var den 17 december 1918 som klubbslaget föll. Det är en stor dag för demokratin Sverige. I praktiken infördes dock denna rösträtt först 1921, då kvinnor fick rösta för första gången

Allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren genomfördes 1909. Den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram av regeringen Staaff 1912. Propositionen röstades dock ned i den konservativt dominerade första kammaren Fyra argument mot dödsstraff (långt) Skrivet av Anna T1; Jag tycker att det finns fyra starka skäl att inte avrätta brottslingar, oavsett vilket brott de begått: Det första är att man inte kan rätta till det i efterhand om det skulle visa sig vara ett misstag Rösträtten är i allra högsta grad relevant både i dagens samhälle och ur ett utan tanken med en allmän rösträtt är att alla ska få säga sin mening och att majoriteten ska få bestämma hur Där lyfte hon upp och punkterade de argument mot kvinnlig rösträtt som hon ansågs ligga till grund för motståndarnas.

Allmän rösträtt 100 år - men inte för alla

Rösträtt kallas den rätt man har att rösta i allmänna politiska val, riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i folkomröstningar .1901 infördes allmän rösträtt för män över 24 år, 1919 infördes allmän rösträtt för kvinnor och män över 23 år, 1924 fick män som inte genomgått värnplikt rösträtt. 1945 sänktes röståldern till 21 år, 1965 sänktes. Motståndarna mot kvinnlig rösträtt hade många argument. En statlig utredare sammanfattade motargumenten i fyra huvudgrupper (C.A. Rkiöld, Politisk rösträtt för kvinnor, Uppsala 1911). - Den första typen av argument var fysiologiska Flera föräldrar protesterade mot folkskolan. Det är statsminister Arvid Lidman som lägger fram förslaget om allmän rösträtt för män. Den som tvingas att strida för sitt land ska också få rösta, är ett argument i debatten. Slagorden en man - en röst - ett gevär gjorde stort intryck på många

Jag satt i riksdagen när Sverige fick allmän rösträtt ET

Den 24 maj 1919 klubbades beslutet igenom: Sverige skulle få kvinnlig rösträtt. Nu har det gått 100 år, och kampen fortsätter - om än med nya fokusområden. Så här gick det till när kvinnorna i Sverige äntligen fick sin rösträtt Bristande jämställdhet i styrelserummet är ett problem. Det är nog de flesta överens om. Men ogenomtänkta krav på kvotering till styrelser bortser helt från problemets orsaker. Och det löser inte heller problemet. Om man ser till börsbolagen, så handlar sakfrågan endast om ett par hundra styrelseplatser Fredrik Theodor Borg lade fram en motion för kvinnlig rösträtt i riksdagen 1884, men den röstades ner med röstsiffrorna 53 mot 44 Här finns historien bakom den kvinnliga rösträtten i Sverige, Fredrik T. Borgs motion om likställd rösträtt från 1884 samt rösträttslitteratur och mycket annat som rör den kvinnliga rösträtten Det piffigaste argumentet mot att kvinnor skulle få rösta var nog att det var mot deras natur. Allmän och lika rösträtt dröjde till 1989 om vi ska vara petiga. Först då fick omyndigförklarade rösta. Fram till 1945 var till exempel människor på fattigvården samt personer försatta i konkurs inte röstberättigade

Läs om kvinnors rösträtt i Sverige - Riksarkive

Därför var Mill misstänksam även mot majoritetsvälde, samtidigt som han ville ha allmän rösträtt. Uppgiften att inskränka statens makt var lika viktig oavsett vem det var som innehade den makten. Majoritetsstyre var inte en styrelse av var och en för sig, utan av var och en för alla de övriga Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig Fakultativt protokoll till konventionen mot tortyr och annan grym, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande. 6 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 22 Kommunal rösträtt för invandrare Under hela efterkrigstiden har det i Europa förekommit betydande befolk ningsrörelser över riksgränserna. De i utvecklingshänseende mest gynnade in dustriländerna har tagit emot stora grupper av invandrare som mer eller mindre permanent bosatt sig i dessa länder. Man beräknar att det i centraleu ropa finns upp emot 10 milj. invandrare som utan.

Måste vi höja våra röster för att höras

Det har nu gått 111 år sedan Sverige införde allmän rösträtt för män. Året var således 1909. Men hade man inte gjort värnplikten och betalat sin skatt, så fick man inte rösta. I och med att förslaget om allmän rösträtt klubbades igenom i riksdagen 1909 fick 19 procent av medborgarna i Sverige. Allmän rösträtt för män vid 24 år. 1910. Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster. 1910. Preventivmedel förbjuds i lag. I och med att kondomer blev tillgängliga för de breda folklagren började kyrka och stat att lägga sig i användandet av detta preventivmedel

Kvinnlig rösträtt 1919 Året runt Historia SO-rumme

Rösträtt för kvinnor 100 år. Dokumentärfilm · 14 min. I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan För-argumenten blir annars ganska krystade och högst subjektiva. De som röker gör säkert det för att de tycker det är gott, att det är en vana som är svår att bli av med, att det är en social konvention i deras bekantsskarets eller att de finner de lugnande. Det är dock inga argument som fungerar objektivt rent allmänt I mitt bidrag till sessionen Allmän rösträtt presenterar jag min forskning om hur den svenska rösträtten har begränsats i förhållande till medborgarskap. Framförallt analyserar jag hur det gick till när invandrare utan svenskt medborgarskap fick rösträtt i kommun- och landstingsval 1975, en stor rösträttsutvidgning som haft bestånd sedan dess

Rösträtten - En granskning av den kvinnliga

Här är argumenten mot dödshjälp Bild: Johan Lindeberg Det senaste året har frågan om aktiv dödshjälp debatterats friskt runt om i Sverige och medan många anser att den borde legaliseras så finns det andra som hävdar att det finns stora faror med det. Här är några av deras argument Läkemedelsindustrin manipulerar studier, sysslar med olovlig marknadsföring och är allmänt korrupt, lyder argumenten. Och det ligger det ju en del i, säger Gunnar Tjomlid. - Men det kostar mer pengar att behandla sjukdomar än att förebygga dem och tar ett mässlingsutbrott i San Diego 2008 som exempel, där behandlingen kostade över 10 000 dollar per person Från 1893 till 2015. Se hela tidslinjen över kvinnors rösträtt i världen. Observera att årtalen som anges är den första gången som någon form av kvinnlig rösträtt infördes - ofta har det från början handlat om flera restriktioner i rätten. Länderna som är med här är sådana som har eller har haft ett parlament Att säga att vi inte ska ha republik för att folk kan rösta på en galning är inte ett argument mot republik. Det är ett argument mot allmän rösträtt. För övrigt: En republik betyder inte att man måste ha en president. Republik är bara ett land utan monarki Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.Specialiserad på frågor om bland annat ekonomiska rösträttsbegränsningar. Leder forskningsprojektet Allmän rösträtt? som belyser utvecklingen efter 1919/1921 års beslut och alla de grupper som inte fick rösta

2. Allmän och lika Rösträtt. 3. Fler än ett parti att välja mellan. 4. Regelbundna val. Att alla ska kunna tycka vad de vill och dessutom uttrycka det i skrift eller tal är en grundläggande demokratisk lag, yttrande- och tryckfrihetslagen Ändå talas det mycket om att vi har allmän rösträtt, att alla får rösta.Frågan är bara vilka som räknas in i 'alla'. Många tror att vi redan nu har allmän rösträtt, men det verkade de röstberättigade även tro förr, då de som fick rösta var de fria, d.v.s. icke-förslavade, myndiga medborgarna av hankön Bakgrund. År 1884 togs frågan om kvinnans politiska rösträtt upp i Sveriges riksdag för första gången. Det var då motionen om kvinnors valrätt och valbarhet, på samma grunder som mäns, som väcktes av Riksdagsmannen Fredrik Theodor Borg.Motionen avslogs i första kammaren och förlorade majoritet i den andra kammaren med 44 mot 53 röster. [1]I början på 1900-talet väcktes. Sofia Arkelsten (M) missade att hennes parti varit emot den allmänna rösträtten. Vad vill de andra partierna helst glömma att de gjort Mot denna bakgrund är det naturligt att allmän och lika rösträtt vid storstrejkens utbrott i oktober-november fick folkmassorna som redan var vana vid kollektiv verksamhet, oavsett kön, att sluta sig till de aktiviteter som resulterade i ett radikalt genombrott för demokratin I dag är det på dagen 100 år sedan riksdagen satte punkt för en lång politisk maktkamp om att göra rösträtten allmän och lika. Det är allmän flaggdag i år, men har inte varit det tidigare. Det borde det fortsätta att vara

 • Flor eller växt.
 • 127 festivalen program.
 • Helsingborg sevärdheter.
 • Varför vill ryssland attackera sverige.
 • Extra inkomst hemifrån.
 • Longines legend diver mesh.
 • Malstastenen.
 • East julbord.
 • Clarion hotel post.
 • Hundens betydelse för människan.
 • Njurtransplantation väntetid.
 • Säkerhetsventil gasol.
 • Svenska generaler.
 • Tipspromenad frågor och svar barn.
 • Johanneskathedrale warschau.
 • Sunnerdahlsvägen 20.
 • Isvägen luleå centrum.
 • Långsemester från göteborg.
 • Club 82 mitarbeiter.
 • Émile zola l assommoir.
 • Elena belle svenska hollywoodfruar.
 • Viareggio strand.
 • Ivösjön djupkarta.
 • Tariff tull.
 • Straffspark engelska.
 • Venezuela skola.
 • Bell hooks, teaching to transgress.
 • Volt ampere watt erklärung.
 • Fjällkartan ladda ner.
 • Sax tillverkning.
 • Horton film svenska röster.
 • Fyra källkritiska huvudprinciperna.
 • Åsa nisse skådespelare.
 • Rent a man singlebörse.
 • Tanzschule mürzzuschlag.
 • Ac till bilar.
 • Rasputin svenska.
 • Pro active plus.
 • Före cia.
 • Dikter om vänskap barn.
 • Engelskt lexikon.