Home

Upphovsrätt

Upphovsrätt - PR

Viktigt att veta om upphovsrätt - Riksarkive

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på riksdagens webbplats. Verktyg. Upphovsrättsskolan från Patent- och registreringsverket, PRV, innehåller inspirerande material och pedagogiska övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter. Upphovsrättsskolan, PR Upphovsrätt kan upplevas som krångligt att efterleva, men det finns här samlat tips och råd om hur vi kan använda andras material eller dela med oss av vårt eget arbete till studenter och kollegor Upphovsrätt. Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger skydd åt bl.a. individuellt och konstnärligt skapande. Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket

Upphovsrätt och bilder. Alla typer av illustrationer såsom fotografier, diagram, tabeller, med mera, är också skyddade av upphovsrättslagen. Det finns ingen citeringsrätt för bilder. Undvik upphovsrättsproblem genom att redan från början ta reda på om och hur du får använda de bilder du vill använda Välkommen till Upphovsrättsskolan! Upphovsrättsskolan innehåller inspirerande och motiverande material om upphovsrätt. I Upphovsrättsskolan finns pedagogiskt och spelliknande övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter Jag samtycker till att SKR lagrar och hanterar mina personuppgifter. SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service Upphovsrätt inom bild och form Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-30 Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket

Upphovsrätt gäller till och med utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. När upphovspersonen avlider är det hens arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes Upphovsrätt för lärare. För lärare inom högre utbildning i Sverige har det länge funnits en diskussion om vem som har rätt att använda det material som lärare tar fram och i vilka sammanhang det får användas. Läs mer om upphovsrätt för lärare. Använda andras materia Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. 2 § UR

Om bilder och upphovsrätt . De flesta bilderna på denna webbsida visar föremål ur Nationalmuseums samlingar. Några föremål i samlingarna är fortfarande skyddade av upphovsrättslagen, men många är inte det Upphovsrätt. Upphovsrätten - Ensamrätt att förfoga över ett verk En genomgång för Teaterförbundets scenografer och kostymdesigner Vad får skydd Upphovsrätt - historia. Dagens upphovsrätt har sitt ursprung i den medeltida boktryckarkonsten. Vissa boktryckare gavs ensamrätt att trycka och ge ut böcker. Ur detta privilegiesystem utvecklades den moderna upphovsrätten. Under 1700-talet tillerkändes författare i England och Frankrike upphovsrätt. Författarrätten växer fra

Allt material från SMHI, såväl meteorologisk, hydrologisk eller oceanografisk information som observationer eller prognoser som redaktionellt material, skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättsla.. Upphovsrätt vid publicering i DiVA DiVA är universitetets plattform för digital publicering och registrering av publikationer. Om du som forskare vill göra dina publikationer öppet tillgängliga i DiVA så måste du behålla din upphovsrätt och inte överlåta den på förlaget, alternativt ha ett godkännande från förlaget om parallellpublicering i ett öppet arkiv Mer om: Upphovsrätt och open access Avhandling Om du vill markera att din avhandling är skyddad av upphovsrättslagen kan du på titelbladets baksida skriva: Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729) Upphovsrätt mellan skydd och demokratisk frihet. Att öppna upp kulturarvsdata innebär alltid juridiska effekter. Därför ägnar vi denna session åt upphovsrätt och öppen licensiering. Vi fokuserar på olika standardiserade rättighetsmärkningar och diskuterar såväl chanserna som utmaningarna med att använda öppna licenser Vad innebär upphovsrätt? Äganderätten ligger inte hos medieföretaget, om inte materialet senare tillkommer medieföretaget genom avtal, skriftligt eller muntligt. Material kan därför överlåtas eller upplåtas för användning till medieföretaget, något som till exempel sker i varierande grad i kollektivavtal och andra avtal

I det nya digitala medielandskapet är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler kring upphovsrätt. Det här är en inledande faktabakgrund om upphovsrätt. Titta också gärna på övningen Upphovsrätt eller fel när du inleder ditt arbetspass om upphovsrätt Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. När någon med upphovsrätt till materialet upplever att ett intrång har skett kan denne vända sig till Google som i regel lyssnar på den klagande och tar bort den indexerade länken.; Med de orden ställer sig Fontcuberta mitt i en diskussion om konstnärlig frihet och upphovsrätt som pågått.

Om upphovsrätt - PR

Upphovsrätt i Sverige - Wikipedi

 1. På upphovsrätt.nu nu kan du läsa om och lära dig mer om upphovsrätten. Vi som driver denna informationssida vill sprida information och kunskap kring denna rätt som blivit allt viktigare med den ökade betydelsen av internet. Vårt fokus ligger därför på tillämpningen av upphovsrätt på internet
 2. Upphovsrätt Här får du information om den svenska upphovsrättslagen och råd kring hur du får använda andras texter och bilder. Den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovsmän oavsett nationalitet samma skydd
 3. Information om upphovsrätt Linköping University Electronic Press Senast uppdaterad: 2020-05-18 . UPPHOVSRÄTT . Allmänt om upphovsrätt . Bakgrund . Lagen om upphovsrätt ger konstnärer, författare, kompositörer och andra personer, som har skapat ett verk, rätt att bestämma över hur deras verk ska användas

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar på temat upphovsrätt som tillsammans tar cirka 200 - 300 minuter. Om du hellre vill, kan du själv välja ut de övningar som du tycker passar för just din elevgrupp i filtreringsfunktionen på startsidan. Där ser du också hur många minuter som beräknas för de olika övningarna Hej! Jag har hamnat in en liten konflikt med min arbetsgivare. Jag arbetar som kontrollant på ett bygge. En del av mina arbetsuppgifter är att ta bilder på byggarbetsplatsen där jag jobbar. Bilderna är avsedda i första hand för framställande av rapporter. Nu vill de använda några bilder till.. Upphovsrätt innebär att den som äger eller publicerar material och innehar det upphovsrättsliga skyddet också äger rätten att bestämma över hur det ska användas. Den som vill använda upphovsrättsligt skyddat material måste alltid formellt fråga ägaren om det är tillåtet att använda materialet igen Det finns nämligen något som heter upphovsrätt. Men vilka bilder får man då använda? Har du sett den lilla notisen Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen som dyker upp när man söker på bilder via Googles bildsök? Den finns där av en anledning Upphovsrätt innebär att den som har gjort något verk, som till exempel en film, har rätt att bestämma över verket själv. Ingen annan kan alltså ta din film och visa, kopiera eller distribuera den utan ditt tillstånd

Upphovsrätt är ett skydd litterära och för konstnärliga verk i vidsträck bemärkelse. Konstnärligt är allt som har tillkommit med en konstnärlig ambition. Litterärt är allt sådant som har en eller annan språkform. Continue reading Upphovsrätt - så här fungerar det Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-10. Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. Även källkoden till ett datorprogram skyddas av upphovsrätten Upphovsrätt på YouTube. Upphovsrätt är ett viktigt ämne i YouTubes community. Här nedan får du reda på allt du behöver för att hantera dina rättigheter på YouTube, och du kan även.

Upphovsrätt går att ärva Inledningsvis kan snabbt konstateras att upphovsrätt går att ärva och testamentera precis som annan egendom ( 27 § URL ). Dock gäller det bara den del av upphovsrätten som kallas den ekonomiska ensamrätten och innefattar rätten att mångfaldiga, sprida och publicera verket Alla bilder som är fotograferade i modern tid är skyddade - antingen av upphovsrätt eller av en särskild fotorätt. Trots lagarna stjäls det ändå bilder, inte minst på nätet. Kamera & Bild ger dig här svaren på vad du får - och inte får - göra med bilder

Upphovsrätt Journalistförbunde

Alla IDG:s senaste nyheter, artiklar och kommentarer om Upphovsrätt Upphovsrätt ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sina musikaliska verk och texter. Ensamrätten innebär en exklusiv rätt att framställa och sprida exemplar av det musikaliska verket och göra verket tillgängligt för allmänheten genom t ex offentligt framförande, uthyrning, utlåning och försäljning Upphovsrätt. Upphovsrätten låter musikskaparna själva bestämma över det de har skapat. Innebörden av upphovsrätten är att den som skapat musik/text har ensamrätt att bestämma över hur denna musik/text får användas och rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsperson

Fantastiska gratisbilder - Pixaba

Upphovsrätt Aktuella debatter och podcasts om journalistik och medie Upphovsrätt skyddar till exempel endast kreativa verk under begränsade tidsperioder. Efter att skyddsperioden har löpt ut blir det upphovsrättsligt skyddade verket allmän egendom. Om ett verk har blivit allmän egendom kan det användas fritt utan tillstånd från verkets skapare Upphovsrätt gäller inte till. författningar, beslut av myndigheter, yttranden av svenska myndigheter och. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3. Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som avses i första stycket och är av följande slag: kartor, alster av bildkonst, musikaliska verk eller. diktverk Engelsk översättning av 'upphovsrätt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Upphovsrätt - Svenska dagstidningar - Frågor och sva

 1. Endast verk som har skapats självständigt och kan anses vara originella kan skyddas av upphovsrätten. Exempel på verk är det som skapats av författare, konstnärer, fotografer och så vidare. Ideell upphovsrätt och ekonomisk upphovsrätt Upphovsrätten delas upp i två olika delar
 2. Arbetstagares upphovsrätt regleras av två skilda rättsområden, arbetsrätt och upphovsrätt. Inom arbetsrätten utgår man ifrån arbetsgivarens rätt till vad arbetstagaren skapat då den senare kompenseras för sin arbetsinsats genom lön
 3. Ingångssidan; Organisationer för upphovsrätt; Tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt. Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppgift är att ha tillsyn över att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Är det lagligt att länka? Den virtuella bolagsjuriste

Många frågor om upphovsrätt på ABM-seminarium i Gävle nov 9,2015 Lämna en kommentar juridik , upphovsrätt Gävle visade sig från sin allra finaste höstsida när Digisams medarbetare Johanna Berg och Catharina Ekdahl deltog på en temadag om upphovsrätt den 12 oktober Överlåtelse och upplåtelse. Enligt svensk rätt tillkommer upphovsrätten från början alltid en fysisk person, upphovsmannen. Den ekonomiska delen av upphovsrätt kan överlåtas eller upplåtas till någon annan än upphovsmannen i form av en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse Det senaste om Upphovsrätt.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Upphovsrätt på Aftonbladet.se Utan upphovsrätt: Musiken du har skrivit används i en reklamfilm, utan ditt medgivande, och utan ersättning till dig. Och musiken du lyssnar på fylls av produktplaceringar. Utan upphovsrätt: Integritet blir en lyx förbehållen de rika, de som kan strunta i att utge romaner i samarbete med Statoil, de som kan tacka nej till en stor reklamskylt vid sin konsert Närstående rättigheter (upphovsrätt) Allmänt ämnesord. Upphovsrätt för musikinspelningar Allmänt ämnesord. Författarrätt Allmänt ämnesord. Upphovsrätt för koreografi Allmänt ämnesord. Fotografirätt Allmänt ämnesord. Upphovsrätt för datorprogram.

Upphovsrätt må ej tagas i mät hos upphovsmannen själv eller hos någon, till vilken den övergått på grund av giftorätt, arv eller testamente. Samma lag vare beträffande manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk, som ej blivit utställt, utbjudet till salu eller eljest godkänt för offentliggörande Upphovsrätt För allt material på www.familjensjurist.se gäller copyright Familjens Jurist. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges Detta inlägg postades i Creative Commons, internet i skolan och märktes creative commons, Internet i skolan, upphovsrätt, Webbstjärnan den 26 november 2012 av Kristina Alexanderson. Citaträtten och upphovsrätt - spännande och utmanande svår Upphovsrätt Foton och filmer skyddas av upphovsrätten, vilket bland annat innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Rätten gäller i alla sammanhang utom där det är praktiskt eller tekniskt omöjligt och går inte att avtala bort Ett vanligt skäl till att HBK Web ändrar och raderar inlägg är brott mot reglerna kring upphovsrätt (=copyright). I forumreglerna står det Texterna på Husbilsklubben.se får inte: innehålla upphovsrättsskyddat material. Om material, som är skyddat av upphovsrätt, läggs ut på HBK:s forum så är..

Kategorier Upphovsrätt Etiketter Netflix, Spotify, The Pirate Bay, torrent, TPB, upphovsrätt, utveckling, Wimp Lämna en kommentar En liten tröst i ett stort mörker 10 december, 2014 9 december, 2014 av Magnus Andersso Upphovsrätt innebär att skaparen av ett verk har rätten att bestämma hur det får användas och spridas. Det kan exempelvis handla om böcker, presentationer, musik, texter, konstverk och fotografier. Upphovsrätten gäller oavsett om verket presenteras i tryckt eller elektronisk form (till exempel på internet). Upphovsrättslage Läs om upphovsrätt och kännetecken för IKEA.se. Om information på denna webbplats. Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel

Bildupphovsrätt i Sverige en organisation för

Den upphovsrätt vi har idag är gammaldags och måste göras om. Lagen har halkat efter i den tekniska utvecklingen. Därför tycker vi att Sverige behöver ta fram ett nytt system. Det behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten Upphovsrätt gällandes logotyper för sociala medier. När du väl skapat ett konto i sociala medier vill du kanske annonsera om att du finns där. Men läs först på kring vad som gäller angående användning av de olika logotyperna: Facebook. Användning av Facebook logo i annonser - upphovsrätt / copyright. Twitte Upphovsrätt kan kännas knepigt men här får du en beskrivning av vad upphovsrätt är och vad som är bra att tänka på när du publicerar på internet. Alla som arbetar med att publicera eller använda andras innehåll på webben måste förhålla sig till upphovsrätten Gå igenom upphovsrätt och undersök vidare vilka bilder som är fria att använda och sprida på internet. Lektionen avslutas med ett samtal kring upphovsrättens för- och/eller nackdelar. Se läroplanskoppling. Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9) Bildframställning All upphovsrätt bygger på tidsbegränsat skydd. För upphovspersonen gäller idag i Sverige att verken är skyddade 70 år efter upphovspersonens död och för närstående rättigheter gäller skyddet i 70 år efter det att inspelningen av verket gjordes

Upphovsrätt - Kungliga biblioteket - Sveriges

höstlöv | LandMedeltida städer

Om upphovsrätt inte kan uppstå, till AI-genererade verk, skulle sådana verk kunna användas fritt, av vem som helst. En närliggande fråga är vem som äger upphovsrätten (om vi utgår från att det finns en sådan rätt) arbetsrätt och upphovsrätt 30 högskolepoäng Övergång av anställdas upphovsrätt - en jämförande studie av giltigt samtycke Författare: Erik Wikström Handledare: Docent Sanna Wolk . 2. Förkortningar 4 1. Inledning

1. Vid en kontroll på Wikipedia tillgängliggörs verken Moby Dick och Binär på Wikipedias hemsida per den 16 juli 2017. Det är oklart varför men ett skäl kan vara att de Wikipedia löst en licens med BUS alt. konstnärerna Upphovsrätt i informationssamhället. Sedan mitten av 1990-talet har informationstekniken skapat revolutionerande möjligheter att skapa och kommunicera alla former av material. Det framväxande informationssamhället har medfört stora krav på harmonisering, anpassning och ändring av det upphovsrättsliga regelverket Upphovsrätt Upphovsrätt . Det är endast undantagsvis tillåtet att publicera upphovsrättsskyddat material i digitala eller tryckta medier utan upphovsrättshavarens tillstånd. Otillåten publicering kan utgöra ett brott och resultera i skadeståndsanspråk från upphovsrättsinnehavaren

Vad säger lagen om upphovsrätt? I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar inte bara böcker, tidningar, konst, musik och film utan också exempelvis datorprogram, radio- och tv-utsändningar, artistframföranden, teater, balett, bruksföremål som möbler och kläder, arkitektur, kartor - listan kan. 1. What does copyright and related rights mean and cover, and is it the same all over the world? 2. Who owns copyright and how does copyright benefit creators, 'rights holder(s), consumers, society, economy and culture as a whole Upphovsrätt Balansera upphovsrätt och tillgänglighet. Upphovsrätten måste moderniseras samtidigt som den ska värnas eftersom den är en förutsättning för att kulturskapare ska kunna få betalt och konstnärer ska kunna behålla sin kulturella frihet

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

Upphovsrätt kan också överlåtas till någon annan, även juridiska personer, det vill säga bolag, stiftelser och föreningar. En kort översikt över upphovsrätt och avtal om upphovsrätt (PDF 33 kB, öppnas i nytt fönster) Frågor och svar om upphovsrätt (PDF, 197 kB, öppnas i nytt fönster) Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor Upphovsrätt Advokat, Skadeståndsrätt advokater Stockholm. Advokatbyrån Upphovsrätt har lång erfarenhet rättighetshavare i tvister på upphovsrätten Upphovsrätt. För att kunna göra dina publikationer fritt tillgängliga i LUCRIS måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem. Här presenterar vi några upphovsrättsmässiga utgångspunkter utifrån en grov indelning av olika typer av publikationer

Upphovsrätt - SUL

 1. Upphovsrätt. Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är lagstiftningen som skyddar ett konstnärligt verk. Rättigheterna uppstår när själva verket skapas, det är ingenting man ansöker om
 2. Sidorna om upphovsrätt är skapade av och underhålls av Universitetsbiblioteket. För juridiska frågor kring upphovsrätt, kontakta universitetsjuristerna. Har du som är lärare frågor kring det praktiska i din undervisning kan du se ingångarna längre ned på sidan
 3. Upphovsrätt Varumärkesresurser Press YouTube-upplevelser Policyer och säkerhet Upphovsrätt Varumärkesresurser Press Vad innebär tillåten användning? Tillåten användning.
 4. Upphovsrätt och licenser Om du skapar någonting, en text, en bild, ett musikstycke eller en programvara, får du upphovsrätt till det du har skapat. Förutsättningen är att det du skapat uppnår verkshöjd
 5. På svenska heter det upphovsrätt På engelska copyright, men betyder samma sak. Vi skall här försöka förklara de mest elementära i ett sammandrag av lagar och regler på ett förståligt vardagsspråk. Detta är ett sammandrag och inte en juridisk bindande textmassa. Vi är.
 6. Upphovsrätt Skyddad upphovsrätt - men referera gärna Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet (YFA), en ideell förening och delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), har rätt att bestämma hur texterna i FYSS 2017 får användas enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen)

Upphovsrätt handlar om att ge konstnärer, fotografer och författare ett erkännande för deras arbete. Vi får ta del av deras verk, men på vissa villkor. Här förklarar vi hur upphovsrätten fungerar för bilderna och texterna du hittar i Stockholmskällan Upphovsrätt Innebörden i upphovsrätten är att det endast är upphovsmannen som får mångfaldiga och offentliggöra sitt verk. Exempel på sådant skapande kan vara litterära verk, bilder, musik, datorprogram såsom upphovsrätt och patent på datorprogram, krävs en något djupare kunskap om den bakomliggande tekniken. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för hur datorn (maskinvaran) i grova drag fungerar samt vad ett datorprogram är och vilken funktion det har i en dator. Kapitlets yttersta syfte är emellertid att. Pixabay och Pexels är webbplatser där användare kan ladda upp bilder utan upphovsrätt. På Pixabay finns även filmer du kan använda. Materialet kan användas gratis och du behöver inte ange någon referens

Upphovsrätten för film, radio & tv-program i skolan

Webbinarium om upphovsrätt 2020-11-05 | Evenemang och seminarier Efter Järnrörsdomen och andra domar om bilder och klipp - vad får man egentligen göra med egna och andras bilder, filmer, rörligt, klipp Upphovsrätt. Den som skriver till exempel en bok eller en artikel är upphovsman till ett litterärt verk. Upphovsrätt tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman, och innebär att denne har ensamrätt att bestämma över användningen av verket Upphovsrätt Mer än bara konst, musik och litteratur. Den moderna upphovsrätten skyddar betydligt mer än vad som ursprungligen var avsett. Det vanligaste man tänker på som har upphovsrätt är böcker, fotografiska bilder, musik och konst Upphovsrätt. Det mesta av det material som används för undervisning vid Karolinska Institutet är upphovsrättsligt skyddat. Detsamma gäller material som studenter och lärare kopierar från Internet. Upphovsrättslagen reglerar hur man får använda sig av upphovsrättsligt skyddat material

Hotell Gyllene knorren | SVT PlayQuarterhäst - Hästfotograf Niklas HjelmRestaurang RotundanLeytonstone – Wikipedia

De vanliga frågorna i det här avsnittet ger viss information om upphovsrätt, inklusive hur du kan skydda dina egna upphovsrättsskyddade verk och undvika att göra intrång i andras upphovsrätt vid publicering på Instagram, samt om hur Instagram hanterar anmälningar om intrång i upphovsrätten Upphovsrätt i undervisning. Inom undervisningen finns ett stort behov av att kopiera eller att använda andras material på annat vis. Därför finns det olika avtal eller licenser som tillåter viss användning. Det finns också typer av licenser där upphovsmannen själv anger hur man får använda materialet Upphovsrätt ger skapare av originalverk exklusiva rättigheter till verken (t. ex. böcker, musik eller konst). Detta inkluderar ofta rätten att reproducera verket, visa eller utföra det offentligt, distribuera det och skapa derivatverk samt andra rättigheter som kan variera från land till land Upphovsrätten är den lagliga rätt som den eller de som skapat ett verk har, rätten att bestämma vad som får göras med verket. I princip allt material som används för undervisning och forskning är upphovsrättsligt skyddat. Det gäller kopior ur böcker eller tidskrifter, bilder, skisser, fotografier, musik, film, noter eller sådant som anställda eller studenter själva producerar Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten gäller automatiskt när något som skapas uppnår s.k. verkshöjd. Krav för att uppnå verkshöjd är att verket ska vara ett resultat av upphovspersonens egen intellektuella skapelse och ha en personlig prägel

 • Klosterort korsord.
 • Kaninbur ute säljes.
 • Canintand häst.
 • Överklaga indraget körkort sjukdom.
 • Pellefant vän.
 • Youtube trubbel.
 • Sim to microsim.
 • Königin letizia facebook.
 • Wolf of wall street actors.
 • Heb 300 dimensions.
 • Sorg stadier.
 • Great dane lps.
 • Lassabollen 2018.
 • Bill o'reilly cricket.
 • Fuktboll clas ohlson.
 • Visa verktygsfält.
 • Nikita sergejewitsch chruschtschow marusia khrushcheva.
 • Calvin klein topp grå.
 • Stjärntecken skytten engelska.
 • Hygroskopisch zucker.
 • Gränsvärde saknas.
 • Malmö stadsteater biljettkassa.
 • Green bay usa.
 • Målarkalk öppettider.
 • Nedräkning 2017.
 • Skorstensjul ålder.
 • Glasbilder wellness.
 • The great sphinx assassin's creed.
 • Workaway costa rica.
 • Fsj urlaub nehmen.
 • Registrera släpvagn utan papper.
 • Bamse film.
 • Jquery api.
 • Lasarettvisan chords.
 • Kakmonstret.
 • Canon powershot sx260 hs.
 • Insekten auf lanzarote.
 • Vad är ett kåseri.
 • Dark souls 3 no puedo invocar.
 • Baby hazel games baby hazel cinderella story.
 • Zalando abendkleider.